• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • there are cümleleri

  İngilizcede "there are" bir kalıptır ve "...vardır" anlamına gelir. Aslında "there" ile "to be" fiili yan yana gelerek bu kalıbı oluşturur; dolayısıyla kalıp "there was/were" (vardı), "there will be" (var olacak), "there should be" (var olmalı) biçimlerinde de kullanılır.

  Aşağıdaki örnekler there are kalıbını anlamanıza yardımcı olacaklardır:

  There must be no mistake. --> Hata olmamalı.

  There are 365 days in a year. --> Bir yılda 365 gün var.

  There is always a tomorrow for everybody. --> Herkes için bir yarın vardır.

  There is no evidence of murdery. --> Cinayete dair hiç bir kanıt yok.

  There are ten text books per class. That should be enough! --> Sınıf başına on kitap düşüyor. Bu yeterli olmalı.

  There are one teacher for fifty students in the school. --> Bu okulda her elli öğrenciye bir öğretmen düşer.

  If there is no rain at the weekend, the match will not be cancelled. -->Eğer hafta sonu yağmur yağmazsa, maç iptal edilmeyecektir.

  There's nothing else to compare with you! --> Hiç birşey seninle boy ölçüşemez!

  There was a meeting in İstanbul last weekend. --> İstanbul'da geçen haftasonu bir toplantı vardı.

  There must be something wrong. -->Bir yerde, birşey yanlış olmalı.

  There will be no second life. --> İkinci bir hayat olmayacak.

  There is no need for you to worry about that! --> Bu konuda endişe etmene gerek yok!

  There are six candidates for the presidency. Just one of them will be selected. --> Başkanlık için altı aday var. Yalnızca biri seçilecek.

  There should be an investigation. --> Bir araştırma yapılması gerekiyor.

  Should there be a monument here? --> Burada bir anıt olmalı mıydı?

  There were such a lot of girl in the cinema. --> Sinemada o kadar çok kız vardı ki.

  There are too many people in the party. --> Partide çok fazla insan var.

  There used to be a lot of ice on Bosphorus in 1950's. --> 1950'lerde Boğaziçi'nde çok buz vardı.

  Is there any question about that? --> Bu konuda herhangi bir soru var mı?

   
  İngilizce Eğitimi Ankara